24/01/2012

Cardiau Santes Dwynwen 2012 #santesdwynwen


I'r rhai sydd wedi angofio am Ddydd Santes Dwynwen mae yna 
ddewis eang dal i'w gael yn y siop.

30/07/2011

Blwyddyn fan hyn a fan draw - Iolo Williams #llyfrau

Blwyddyn fan hyn a fan draw - Iolo Williams


Dyddiadur blwyddyn ym mywyd un o naturiaethwyr mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Cymru. - Gwales


£9.99 Gomer

Ar gael o Siop Bys a Bawd, Llanrwst

29/07/2011

Dyddiaduron y Lolfa 2012

Dyddiadur Poced 2012


£4.95 Lolfa
Dyddiadur A5 2012


£5.95 Lolfa
Dyddiadur Desg 2012


£6.95  Lolfa
Ar gael o Siop Bys a Bawd, Llanrwst

23/07/2011

Gwenwch! - Nia Parry #llyfrau

Gwenwch! - Nia Parry


Cyfrol sy'n rhan o'r gyfres Nabod, lle mae'r gyflwynwraig deledu, y cynhyrchydd a'r tiwtor Cymraeg, Nia Parry, yn rhoi cipolwg o'i hanes, o'i dyddiau cynnar yn Nwyran ar Ynys Môn a Llandrillo-yn-Rhos, o Ysgol y Creuddyn i Brifysgol Abertawe, yna'r cyfnod yn byw a gweithio yng Nghaerdydd cyn ymgartrefu yn Rhostryfan yng Ngwynedd a dod yn fam ei hun y llynedd. -


£6.95  Gwas Gwynedd
Ar gael o Siop Bys a Bawd, Llanrwst

21/07/2011

Bois y Loris - Owain Llyr #llyfrau

Bois y Loris - Owain Llyr


Pwy yw'r dynion a'r menywod sy'n gyrru loris ar y ffordd fawr? Pwy yw'r cymeriadau sy'n aelodau o Glwb Bois y Loris Geraint Lloyd ar BBC Radio Cymru? "Dyma'r bois sy'n symud cynnyrch o gwmpas Cymru a'r byd. Mae diwylliant y gyrrwr lori yn un sy'n effeithio arnom ni i gyd," meddai Owain Llŷr. Dyma stori bois y loris mewn llun ac yn eu llais eu hunain.
£9.95  Lolfa


Ar gael o Siop Bys a Bawd, Llanrwst

19/07/2011

Sian James - Cyfres y Cewri Llyfrau'r Haf 2011 #llyfrau

Sian James - Cyfres y Cewri


Hunangofiant hynod onest y ferch dalentog o Lanerfyl. Cawn ein swyno a'n sobri wrth ddarllen am ei chefndir a'i gyrfa. - Gwales

£7.95 Gwas Gwynedd


Ar gael o Siop Bys a Bawd, Llanrwst